Psykomotorisk fysioterapeut

Psykomotorisk fysioterapeut

Psykomotorisk fysioterapeut Stine LVV

Stine Skjold Rafoss

Stine har fordypning innen kvinnehelse og tilbyr oppfølging og behandling under- og etter svangerskap. Hun behandler også kvinner med dysfunksjon i bekkenbunn, og veileder kvinner med inkontinensproblematikk. Hun har i flere år jobbet i privat praksis og tar imot alle pasienter som ønsker behandling og opptrening av fysioterapeut.

 

Stine er gruppetreningsinstruktør på Ullern trening, og har også egne gruppetimer:

Se nettsiden til Ullern trening (www.ullerntrening.no) for mer informasjon, eller kontakt Stine direkte på tlf 977 54 957

 

Hva er psykomotorisk fysioterapi?
Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og
kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Psyko er gresk, sjelen, det vil si hvordan jeg forstår, tenker og tolker meg selv og omverdenen. Motor er latin, sette i bevegelse. Hvordan min kropp med bevegelser eller mangel på bevegelser forteller meg hvordan jeg har det nå.

Behandlingen tilbys til:
– barn, ungdom og voksne
– de som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid
– de som plages av anspenthet
– de som har plager relatert til pust
– de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander
– de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner

Behandlingen begynner med en undersøkelse:
– Kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster
– Balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp
– Spørsmål om naturlige funksjoner som bl.a. søvn, sult og fordøyelse
– Samtale om sosial situasjon, oppvekst og generell helse
– Lydhørhet for dine tanker og motivasjon for å starte opp behandlingen

På grunnlag av kroppsundersøkelsen settes mål for behandlingen. Undersøkelsen kan utføres med klærne på.

Hva kan skje i behandlingen?
– Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse
– Berøring og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og nye refleksjoner
– Du får kontakt med muskelspenninger og pust. Dette kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og naturlige avspenningsevne
– Du oppmuntres til refleksjon og samtale over det som skjer i behandlingsrommet
– Bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen
– Behandlingen kan være individuell eller i gruppe

Hva kan oppnås i behandlingen?
– Økt mestring og reduksjon av smerter i muskler, ledd og sener
– Etablere en trygg og tillitsfull relasjon
– Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de gir uttrykk for
– Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet
– Økt kontakt med egne behov og grenser
– Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser
– Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres

Stine samarbeider med leger og andre spesialister når dette er ønskelig og nødvendig.

Kilde:

http://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Psykomotorisk-fysioterapi

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Om Legevakt Vest

Legevakt Vest ligger sentralt i Silurveien 2 på Ullern like ved Ring 3. Vi har åpent når de fleste andre legesentre har stengt, og vi har åpent 365 dager i året!

Silurveien 2, Oslo

23 25 11 11

kontakt@legevaktvest.no