Akupunktur

Akupunktur er en behandlingsmetode som blant annet stimulerer kroppens egen produksjon av smertestillende stoffer, endorfiner. Akupunktur kan derfor virke smertelindrende ved muskelsmerter, senebetennelse, hodepine og reumatiske plager.

Kontakt oss

Elisabeth Engzelius

Sykepleier og akupunktør

Elisabeth er utdannet sykepleier, akupunktør og massør. Hun har en treårig utdannelse ved Nordisk Akupunkturhøyskole, China Beijing International Training Center. Hun har siden 2005 jobbet i tverrfaglige miljøer med muskel-  og skjelett- lidelser. Elisabeth har også jobbet som sykepleier ved Nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet med nakke og rygg- kirurgi, og behandling av andre nevrologiske lidelser. I dag jobber hun ved Ortopedisk senter ved Ullevål sykehus med ortopedi og nevrologi, ved siden av praksisen her ved Legevakt Vest.

Elisabeth blir uteksaminert ved Tunsberg Medisinske skole i oktober, og kommer da til å jobbe aktivt med kostholdsveiledning parallelt med det hun gjør i dag.

Akupunktur

Akupunktur er en av verdens eldste tradisjonelle medisinske terapiformer som vi kjenner til i dag. Man ser på smerte og sykdom som tegn på at kroppen er i ubalanse. Tradisjonell akupunktur benyttes både i behandling av langvarige og kortvarige sykdomstilstander, samt som forebyggende behandling.

I tillegg til behandling av pasientens symptomer, søker også akupunktøren etter underliggende årsaker som kan ha utløst eller som forsterker problemet. Noe av det som vil bli kartlagt under konsultasjonen er blant annet kosthold, infeksjoner, fysiske skader, søvn og livsstil. Gjennom nøye kartlegging, forsøker akupunktøren å se pasienten i et helhetlig perspektiv, da dette også gir de beste og mest varige resultatene.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler akupunktur ved flere tilstander, og det er gjort flere gode studier som dokumenterer effekt av akupunktur. For mer informasjon om akupunktur og forskning kan du gå inn på akupunkturforeningens hjemmeside akupunktur.no

Tilstander som vår akupunktør ser ofte:

Hvordan foregår akupunkturbehandlingen?

Før selve behandlingen, ønsker akupunktøren å sette seg godt inn det som pasienten kommer for, og generell helsehistorie. Det settes gjerne av 30 minutter til denne kartleggingen, før selve behandlingen. Tunge- og pulsdiagnostikk er også en del av forundersøkelsen.

Selve behandlingen går ut på å få nåler i spesielle punkter på kroppen alt etter hva som skal behandles. Det settes gjerne mellom 6 og 12 nåler, som stimuleres for å øke effekten. Nålene skal helst sitte i ca 20 minutter. Det anbefales en behandlingsfrekvens på 6-10 behandlinger fordelt på 4- 10 uker.

Triggerpunktbehandling

Dette er tilnærmet den vestlig måten å behandle muskelspenninger, både med og uten bruk av akupunkturnåler. Vår terapeut benytter både klassisk tradisjonell akupunktur og ren triggerpunktsbehandling, og nesten alltid i kombinasjon med dyp eller lett massasje.

Triggerpunkter kan bli direkte aktivert ved akutt overbelastning, ved utmattelse, ved direkte traume, ved kulde eller ved psykisk spenning. Trekk, kulde eller virusinfeksjoner kan utløse latente triggerpunkter. Selve behandlingen varer i 30- 45 minutter. Behandlingsfrekvensen avhenger av hvor lenge muskelstivheten har vedvart, og hvilken muskelgruppe det er snakk om.

Akupunktur i norsk helsevesen

Flere norske sykehus og smerteklinikker har introdusert og akseptert bruk av akupunktur innenfor sine vegger. Smerteklinikker ved flere av de norske sykehus og klinikker tilbyr i dag akupunktur som en av behandlingsmetodene. Her ved Legevakt Vest samarbeider vi på tvers av kompetanse innen muskel- og skjelett til det beste for pasienten.

Faglig kompetanse

Elisabeth er medlem av Akupunkturforeningen, og pasienten garanteres derfor en faglig kompetent og sikker akupunkturbehandling.

Kontakt oss

Om Legevakt Vest

Legevakt Vest er et tverrfaglig medisinsk senter lokalisert på Ullern i Oslo.
Vår legevakt er åpent hver dag hele året!

Silurveien 2, 0380 Oslo

23 25 11 11

kontakt@legevaktvest.no