Barnelege

Vår barnelege utreder alle typer sykdommer hos barn og ungdom, og har spesiell kompetanse på undersøkelse av nyfødte, bilyder og hjertesykdom hos barn. Vi har kort ventetid og barna trenger ingen henvisning for å få time.

Kontakt oss

Vår barnelege utreder alle typer sykdommer hos barn og ungdom, og har spesiell kompetanse på undersøkelse av nyfødte, bilyder og hjertesykdom hos barn. Vi har kort ventetid og barna trenger ingen henvisning for å få time.

Barnelegen samarbeider tett med de andre spesialistene på Legevakt Vest, og kan henvise pasienter til akutt innleggelse ved lokal barne- og ungdomsavdeling om nødvendig.

Bilyd på hjertet

Bilyd på hjertet er en veldig vanlig problemstilling i småbarnsalder, og finnes hos ca. 70 % av alle barn i løpet av småbarnsalderen. Hos noen barn er bilyden kun hørbar i forbindelse med sykdom (feber) eller anstrengelse (høy puls), hos andre barn er bilyden konstant til stede. En slik bilyd, som bare er en lyd og ikke et symptom på hjertesykdom, kalles fysiologisk bilyd.

En sjelden gang skyldes bilyden en hjertefeil. Hjertefeil hos barn er som regel medfødt, og forekommer hos kun 1 % av alle nyfødte. Av disse barna har de fleste en mild type hjertefeil som de ikke trenger behandling for, og som de ofte vokser av seg i løpet av barneårene. Noen veldig få barn har en type medfødt hjertefeil som krever operasjon og/eller medisinsk behandling.

Ved en legeundersøkelse hos en erfaren barnelege vil en helhetlig vurdering av barnet med stor grad av sikkerhet kunne avgjøre om det dreier seg om en fysiologisk bilyd eller en hjertefeil.

For helt sikkert å kunne utelukke en hjertefeil er det vanlig å henvise barnet til ultralydundersøkelse av hjertet. Mange erfarne helsestasjons- og fastleger velger å se det an en stund, fordi man vet at en fysiologisk bilyd ofte forsvinner etter hvert som barnet vokser. Hvis bilyden ikke blir borte, er det vanlig å henvise til ultralydundersøkelse – for sikkerhets skyld.

Ettersom barn med fysiologisk bilyd ellers fremstår som helt friske, blir de ikke prioritert først i køen når de henvises til ultralydundersøkelse på sykehus. Enkelte steder kan det være inntil 6 måneders ventetid på undersøkelse hos barnekardiolog.

Legevakt Vest tilbyr barnekardiologisk undersøkelse inkludert ultralyd av hjertet. Vi gjør ultralyd av barn fra 0 til 18 år. Kort ventetid!

 

 

Kontakt oss

Om Legevakt Vest

Legevakt Vest er et tverrfaglig medisinsk senter lokalisert på Ullern i Oslo.
Vår legevakt er åpent hver dag hele året!

Silurveien 2, 0380 Oslo

23 25 11 11

kontakt@legevaktvest.no