Bedriftshelsetjeneste

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Bedriftshelsetjeneste (BHT)

Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste bistår virksomheter i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Vi er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende og systematisk HMS-arbeid, og skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

Noen bransjer er pålagt gjennom egen forskrift å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste, mens andre har plikt som følge av økt risiko for sykdom, skade og psykisk belastning i arbeidet.

Hva kan vi bistå med?

Systematisk HMS-arbeid

– Revisjon av internkontrollsystem
– Bistå med risikovurderinger knyttet til arbeidsmiljøet
– Gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegginger knyttet til eksponering forbundet med fysisk-, kjemisk-, biologisk-, psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø og ergonomi.
– HMS-opplæring
– Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Målrettet arbeidsmedisin

– Målrettet helsekontroll og helseundersøkelse
– Bistå ved skader oppstått under arbeid (arbeidsmedisinsk poliklinikk)
– Vaksinasjon
– Bistå med informasjon og opplæring av ansatte og ledere innen arbeidshelse og sykefraværsoppfølging
– Førstehjelpskurs, med og uten hjertestarter
– Sykefraværsoppfølging
– Forebygging og håndtering av rus og avhengighet (AKAN)

Ergonomiske forhold

– Kartlegging og risikovurdering i form av arbeidsplassvurdering, vernerunde og gjennomgang
av arbeidsoperasjoner
– Bistand under planlegging av nye arbeidslokaler

Organisatorisk arbeidsmiljø

– Rådgivning, opplæring, informasjon og kartlegging
– Informasjon og opplæring innenfor arbeidsmiljølovens regelverk
– Endringsledelse / omstilling
– Lederutvikling

Psykososialt arbeidsmiljø

– Forebyggende, oppfølgende og rettende arbeid
– Konflikthåndtering
– Kartlegging og risikovurdering ved påstand om trakassering
– Håndtering av vold og truende hendelser
– Krisehåndtering
– Coaching
– Stressmestring
– Bistand fra psykolog

Yrkeshygiene

– Utarbeidelse av retningslinjer og dokumentasjon innen kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
– Substitusjon
– Stoffkartotek
– Utarbeidelse av arbeidsinstrukser og bruk av verneutstyr

Samarbeidspartnere

Legevakt vest BHT har godt samarbeid med følgende aktører:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Om Legevakt Vest

Legevakt Vest ligger sentralt i Silurveien 2 på Ullern like ved Ring 3. Vi har åpent når de fleste andre legesentre har stengt, og vi har åpent 365 dager i året!

Silurveien 2, Oslo

23 25 11 11

kontakt@legevaktvest.no