Herman Berger Høj er autorisert fysioterapeut og medlem av private fysioterapeuters forbund (PFF). Han studerte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Herman har høy kompetanse innenfor fysioterapifaget, samt bred idrettslig bakgrunn med spill for Elverum håndball i eliteserien og interesse for trening generelt.

Herman har fullført grunnkurs og bestått eksamen i diagnostisk ultralyd, har spesialkompetanse i klinisk ortopedisk fysioterapi og er fra før av utdannet faglærer i kroppsøving og idrett, samt tatt årsstudium i psykologi.

Som fysioterapeut er han opptatt av å finne ut årsaken til smerteproblematikken, og igjennom samarbeidet på klinikken gi den enkelte det optimale behandlingsforløpet for å raskt kunne fungere som man ønsker. I sin tilnærming til den enkelte kombinerer han ulike teknikker som ultralyddiagnostikk, nålebehandling, strøm, bløtvevsbehandling, øvelser, treningsveiledning, bevisstgjøring og kognitiv terapi for å oppnå best mulig resultat.

 

Spesialområder:

 

Ultralyddiagnostikk er særlig aktuelt ved bløtvevspatologi relatert til skulder, albue, håndledd/hånd, hofte, kne og ankel.

 

Informasjon om ultralyd:

Ved hjelp av ultralyd så kan behandleren se inn mot dine knokler og ledd. Sammenlikningsbilder av frisk side hjelper fysioterapeuten med å bedømme om de funnene som gjøres på bildene, er relevant for dine plager. Før en skanning med ultralydapparatet gjennomføres, tar fysioterapeuten opp en grundig sykehistorie og gjør en relevant klinisk undersøkelse. Basert på de funnene som gjøres vil behandleren søke å bekrefte eller avkrefte sine vurderinger ved hjelp av bildene ultralydskanneren kan produsere.

 

Ultralyd vs MR/CT/Røntgen:

Ultralydskanneren kan ikke se igjennom skjelettet ditt, og kan derfor ikke benyttes til å vurdere tilstander inne i leddene. Til dette må man enten benytte MR (magnetrøntgen), CT eller røntgen. Disse tre bildediagnostikkvektøyene har forskjellige kvaliteter som gjør dem mer eller mindre egnet til ta bilder av våre ledd. Ultralyd kan derfor ikke benyttes til å se etter f eks prolaps i ryggen eller skader på kneets korsbånd. Med en ultralydscanner så får man en billig, dynamisk undersøkelse av de strukturene som påvirker våre ledd, og som står for de aller fleste smerteproblemene vi opplever i i jobb, i hverdagen og i idrett. Dvs leddbånd, sener, bindevev, slimposer og muskelvev.

 

Hva er en dynamisk undersøkelse?

En dynamisk undersøkelse er en undersøkelsen som gjennomføres med bevegelse. Ultralydskanneren er det eneste verktøyet som kan gi bilder av pasientens innside under bevegelse. Dette gir undersøkelsen en rekke fordeler, da det ikke er all patologi(skader) som vil synes på et bilde tatt når pasienten ligger stille. Bilder tatt under bevegelse gir også fysioterapeuten muligheten til å vurdere leddbevegelse og aktivisering av de forskjellige musklene.

 

Hva kan man se på ultralydbildene?

Det er en rekke patologiske tilstander en erfaren kliniker kan se på ultralydbilder. De vanligste tilstandene man ser etter er skader på muskel og bindevev, innvekst av kar og nerver i senevev som kan indikere inflammasjon, deponering av kalk i muskel- og senevev og forstørrede slimposer. Det er også vanlig å se etter væskedannelser som kan indikere skadet vev.

 

Ultralyd for bedre treffsikkerhet med trykkbølger

For at behandlingsresultatet med trykkbølger skal bli best mulig så er det viktig at mest mulig av den energien trykkbølgene genererer treffer rett område. Med ultralybilder av skaden, så kan fysioterapeuten bedre avgjøre hvor man skal fokusere behandlingen. Dette gir langt bedre resultater enn når trykkbølgene rettes mot «vanlige» skadesteder eller etter kun smerteprovokasjon.

 

Ultralyd kan måle effekten av behandlingen.

Med ultralyd så kan fysioterapeuten gi deg et objektivt mål på din fremgang i rehabiliteringen. Man tar normalt sett bilder under en av de første konsultasjonene, og har på den måten er godt utgangspunkt å vurdere vevets forandring mot slutten av behandlingsserien. Et eksempel på dette kan være at man måler tykkelsen på achilles senen inn mot helbeinet. En hoven og skadet sene vil være tykkere på ultralydbildene og ha en mørkere farge enn frisk side grunnet væskeansamling i vevet.

 

Er ultralydbølgene skadelige?

Ultralydteknikken som benyttes på Legevakt vest er akkurat den samme som benyttes hos legen når man er gravid. Den er derfor helt uskadelig og uten bivirkninger. I motsetning til røntgen og CT hvor det benyttes stråling, så benytter ultralyd apparatet seg av lydbølger som reflekteres tilbake til maskinen når de treffer forskjellige typer vev under huden din. En avansert datamaskin tolker disse lydbølgene og tegner et bilde på skjermen som viser hva som kan ses under proben som holdes mot huden.

 

 

Kontakt oss

Om Legevakt Vest

Legevakt Vest ligger sentralt i Silurveien 2 på Ullern like ved Ring 3. Vi har åpent når de fleste andre legesentre har stengt, og vi har åpent 365 dager i året!

Silurveien 2, Oslo

23 25 11 11

kontakt@legevaktvest.no