Helsetjenester for bedrifter

Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet. Vi bistår bedrifter i ulike bransjer med HMS- og arbeidsmiljøtiltak som bidrar til å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for både ansatte og ledere. For oss er det viktigst at vi kjenner våre kunder og at de kjenner oss, slik at samarbeidet med bedriftshelsetjenesten gir merverdi både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Helsekontroll på byggeplass - Madonu
Bedriftshelse på hjul - DeLilla

Skreddersydde løsninger

Vi tilbyr gode og skreddersydde BHT-løsninger for alle typer bedrifter. Vi har relevant kompetanse innen arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

Vi bistår deres virksomhet med risikovurderinger, forslag til HMS-tiltak og ikke minst med nødvendig opplæring. Utover våre primæroppgaver tilbys bl.a. kriseberedskap, oppfølging etter skader og uheldig eksponering forbundet med arbeid, ekspertbistand ved langvarig og hyppig sykefravær.

Vi reiser ut til bedrift for å sette influensavaksine.

Influensavaksinen er den viktigste beskyttelsen for influensa, og det anbefales derfor alle i risikogruppa og ta den. Det er viktig å vaksinere seg hvert år siden influensaviruset endrer seg, og vaksinen er tilpasset deretter.
Det er forventet en kraftigere influensasesong i år, og det kan være lurt å vaksinere seg så raskt som mulig slik at man er godt rystet til influensasesong. Det tar 10 - 14 dager til full effekt.

Godkjent bedrifthelsetjeneste (BHT)

Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet. Vår bedriftshelsetjeneste består av svært dyktige medarbeidere med kompetanse innen arbeidsmedisin, ergonomi, yrkeshygiene, systematisk HMS-arbeid, samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Et godt HMS-arbeid kan føre til lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte, lavere turnover og økt produktivitet.

Skap sunne og trygge arbeidsforhold

Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende og systematisk HMS-arbeid, og skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

I tillegg til å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til kompetanse og kvalitet, tilbyr vi også andre tjenester gjennom Legevakt Vest og våre samarbeidspartnere.

Bedriftshelsetjeneste

Ledere og medarbeidere fungerer best friske. Et godt HMS-arbeid kan føre til lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte, lavere turnover og økt produktivitet. Vi tilbyr derfor gode og skreddersydde BHT-løsninger for alle typer bedrifter. Hos oss finner dere allmennleger samt en rekke spesialister.

Med bedriftshelsetjeneste hos oss vil alle ansatte i deres virksomhet, inkludert partner og hjemmeboende barn, få medlemspriser på tjenestene hos Legevakt Vest.

Annen nyttig informasjon

Hvorfor samarbeide med vår bedriftshelsetjeneste?

Medlemsfordeler

Samarbeidspartnere

Godkjent bedrifthelsetjeneste (BHT)

Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet. Vår bedriftshelsetjeneste består av svært dyktige medarbeidere med kompetanse innen arbeidsmedisin, ergonomi, yrkeshygiene, systematisk HMS-arbeid, samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.Vår visjon for bedriftshelsetjenesten er ikke å være størst, men best. For oss er det viktigst at vi kjenner våre kunder og at de kjenner oss, slik at samarbeidet med bedriftshelsetjenesten gir merverdi både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Gjennom inngående bransjekunnskap og tverrfaglig arbeid tilbyr vi våre kunder løsninger som er målrettede og bransjetilpasset.

Vi bistår virksomheter i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende og systematisk HMS-arbeid, og skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.I tillegg til å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til kompetanse og kvalitet, tilbyr vi også andre tjenester gjennom Legevakt Vest og våre samarbeidspartnere.

Hvorfor samarbeide med vår bedriftshelsetjeneste?
Noen bransjer er pålagt gjennom egen forskrift å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste (se om din virksomhet har plikt her). Andre har plikt som følge av økt risiko for sykdom, skade og psykisk belastning i arbeidet. En del virksomheter velger å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste fordi de ser at det lønner seg. Et godt HMS-arbeid kan føre til lavere sykefravær, mer fornøyde ansatte, lavere turnover og økt produktivitet.

Medlemsfordeler
Alle virksomheter som er tilknyttet Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste får unike fordeler gjennom oss. Alle ansatte i virksomheten, inkludert partner og hjemmeboende barn, vil få medlemspriser på tjenestene hos Legevakt Vest. I tillegg tilbyr Ullern Trening rabatterte priser på trening.

Samarbeidspartnere
Legevakt vest BHT har godt samarbeid med følgende aktører:

Møt vår lungelege!


åpent 365 dager i året.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille tid?

23 25 11 11