Ketaminbehandling

På Legevakt Vest er du alltid i trygge hender, og du blir fulgt opp av et dyktig tverrfaglig team. Både i forkant, underveis og i etterkant av et behandlingsforløp.

Ketamin er et legemiddel som brukes til smertelindring og anestesi. Det har også vært brukt ved depresjon i USA i flere år, og brukes nå også "off label" i Norge ved behandlingsresistent depresjon.

Behandlingsresistent depresjon viser her til at man har forsøkt behandling med minst to ulike antidepressiva uten tilstrekkelig bedring.

Om ketaminbehandling

Studier viser at ketaminbehandling kan ha god og rask innsettende effekt på depresjonssymptomer og suicidale tanker. Selv om ketamin har vist seg å være lovende i behandlingen av depresjon,  forskes det stadig på feltet. Dette gjelder blant annet for å vurdere langtidseffektene av behandlingen, samt lengde og behov for eventuell vedlikeholdsbehandling.  

Ketamin er et godkjent legemiddel i Norge for smertelindring og ved anestesi, men har et begrenset kunnskapsgrunnlag når det kommer til bruk i behandling av depresjon. Ketamin brukes derfor "off-label".

"Off-label" viser til at et godkjent legemiddel brukes utenfor godkjent indikasjon.

Legevakt Vest tilbyr ketaminbehandling intravenøst for behandlingsresistent depresjon. Vi følger Helsedirektoratets nasjonale veileder for utprøvende behandling.

Det er også viktig å presisere at ketaminbehandling bør gjennomføres som en del av en bredere behandlingsplan, eksempelvis sammen med samtaleterapi, og ikke som en enkeltstående behandling.

Les mer på nettsidene til
Sykehuset i Østfold og National Institute of Mental Health.

Selve behandlingen

Vi tilbyr behandling etter en grundig medisinsk vurdering og vurderingssamtale med vår psykolog eller psykiater.

Vi har alltid tilgjengelig lege på huset, og dersom det oppstår komplikasjoner underveis, blir lege tilkallet og behandlingen avsluttes. Potensielle komplikasjoner og bivirkninger kan du lese om nederst på siden.

Man er som oftest våken og bevisst under en behandling, men man kan oppleve en drømmeliknende tilstand.  

Man skal faste 2 timer før behandlingen, og man kan ikke kjøre bil samme dag.

Selve behandlingen gis intravenøst under medisinsk tilsyn og tar ca. 45 minutter. Under behandlingen vil puls, blodtrykk og oksygeninnholdet i blodet bli monitorert minst hvert 15 minutt av en sykepleier.

Vårt behandlingsteam

Hos Psykisk Helse Vest utføres behandlingen av et tverrfaglig team bestående av psykiater, psykolog, anestesilege og sykepleiere. Du vil få en grundig vurdering av psykiater eller psykolog ved konsultasjon i forkant, hvor dere vurderer om ketaminbehandling vil være nyttig for deg. Vi vil da utarbeide en behandlingsplan.

Vårt team består blant annet av: 
- Marianne Hatle, psykiater
- Oda Eidjar, psykolog
- Kari Lise J. Eidjar, medisinsk ansvarlig lege
- Eira, fagansvarlig sykepleier
- Hege, sykepleier

Se beskrivelse av hele behandlingsforløpet under

Marianne Hatle

Psykiater
Marianne er utdannet lege med embetseksamen i medisin fra Universitetet i Oslo. Hun har spesialisert seg i psykiatri i USA, og har både amerikansk og norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.

Marianne har over 20 år i klinisk praksis, og har blant annet jobbet som psykiater og leder for spiseforstyrrelsesbehandling på Volvat og Aleris, samt vært grunnlegger og leder for Spiseforstyrrelsesklinikken påLysaker. Hun har jobbet som overlege både i Norge og USA.

Marianne har bred erfaring innen behandling av depresjon, angst, tvangslidelser og bipolaritet, i tillegg til spiseforstyrrelser.

Oda Eidjar

Psykolog
Oda er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo, og har klinisk erfaring med utredning og behandling fra spesialisthelsetjenesten. Hun har arbeidet med individualterapi av kortere og lengre varighet, samt med gruppebehandling og akuttarbeid. Videre har Oda jobbet med psykoedukativ undervisning, veiledning og har mye erfaring med pårørendesamarbeid.

Oda har særlig kompetanse på behandling av affektive lidelser, traumeproblematikk, psykoselidelser og angst, samt erfaring med problemstillinger tilknyttet dårlig selvfølelse, relasjonelle utfordringer, rus, søvnvansker ogoppmerksomhetsvansker.

Det er mulig å bestille timer hos Oda på kveldstid og i helgen i tillegg til i vanlig arbeidstid.

Kari Lise J. Eidjar

Medisinsk ansvarlig lege
Kari Lise er medisinsk ansvarlig lege og eier av Legevakt Vest AS.

Hun er spesialist i allmennmedisin og universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet på Diakonhjemmet og Blakstad Sykehus.

"– Mannen min sa: «Herregud, du har blitt deg selv igjen». Plutselig bakte jeg, malte veggene, hadde masse energi og var våken lengre. Jeg ble et helt annet menneske, og jeg følte meg bedre til sinns, hadde mindre angst, grublet mindre og sov bedre, forklarer Bloch-Vere".

Les Taras historie ved å trykke her

Hvordan virker ketamin?

Virkningsmekanismene bak den antidepressive effekten av ketamin er kompleks og ikke fullstendig  forstått. Vi vet imidlertid at ketamin fører til økt aktivitet i glutamatsystemet i hjernen, og at ketamin ser ut til å bidra til fornyelse av hjernestrukturer gjennom å skape flere forbindelser mellom nervecellene. Dette kan bidra til å komme seg ut av fastlåste, negative tankemønstre.

De nevnte endringene skaper et vindu for å etablere nye og mer positive tankemønstre og nervebaner, noe som kan  bidra til symptomlette. Samtaleterapi er med på å forsterke effekten av behandlingen og kan være viktig for å forebygge tilbakefall. Medikamenter kan også kombineres med ketamin.

Studier viser at omtrent syv av ti pasienter med depresjon opplever bedring ved ketaminbehandling., Endring sees  ofte allerede etter én eller få behandlingsdoser. Varigheten av effektene og behov for eventuell vedlikeholdsbehandling er individuell.. Oppfølging i etterkant av endt behandlingsserie er viktig. Ketaminbehandling anbefales som en del av en bredere behandlingsplan

Les pasienthistorie på TV2 her
"Etter å ha slitt med angst og depresjon i mange år og har hatt det svært tungt de 2 siste årene, har jeg nå fått livet tilbake med Ketamin behandling. Har prøvd all annen behandling opp gjennom årene samt mange forskjellige medisiner og samtale terapi, uten nevneverdig hjelp. De siste 2 årene har jeg bare blitt sykere og sto til slutt i fare for å ende opp som ufør etter lang tids sykemelding. Håpet mitt for å bli frisk var helt borte og alt var bare svart. Fikk så se et innslag på Tv 2 med Marianne Hatle der det ble opplyst om Ketamin behandling. Tok umiddelbart kontakt med Marianne og fikk tilbud om denne behandlingen. Dette har vært veldig Fantastisk for meg. Gikk fra å være veldig syk til å få livet, smilet og gleden tilbake i løpet av første behandlings uke. Dette anbefaler jeg på det aller varmeste for de som sliter med depresjon og angst..."

Tilbakemelding fra pasient på Legelisten.no

Annen nyttig informasjon

Behandlingsforløpet

Bivirkninger

Behandling av andre lidelser

Fordeler ved ketaminbehandling

Priser

Slik får du hjelp

Møt vår psykiater, Marianne Hatle!

Marianne er utdannet lege med embetseksamen i medisin fra Universitetet i Oslo. Hun har spesialisert seg i psykiatri i USA, og har både amerikansk og norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.

Marianne har over 20 år i klinisk praksis, og har blant annet jobbet som psykiater og leder for spiseforstyrrelsesbehandling på Volvat og Aleris, samt vært grunnlegger og leder for Spiseforstyrrelsesklinikken påLysaker. Hun har jobbet som overlege både i Norge og USA.

Marianne har bred erfaring innen behandling av depresjon, angst, tvangslidelser og bipolaritet, i tillegg til spiseforstyrrelser.

Møt vår psykolog, Oda Eidjar!

Oda er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo, og har klinisk erfaring med utredning og behandling fra spesialisthelsetjenesten. Hun har arbeidet med individualterapi av kortere og lengre varighet, samt med gruppebehandling og akuttarbeid. Videre har Oda jobbet med psykoedukativ undervisning, veiledning og har mye erfaring med pårørendesamarbeid.

Oda har særlig kompetanse på behandling av affektive lidelser, traumeproblematikk, psykoselidelser og angst, samt erfaring med problemstillinger tilknyttet dårlig selvfølelse, relasjonelle utfordringer, rus, søvnvansker ogoppmerksomhetsvansker.

Det er mulig å bestille timer hos Oda på kveldstid og i helgen i tillegg til i vanlig arbeidstid.

åpent 365 dager i året.

Bestill time enkelt med vår online booking