NIPT

NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) er en enkel blodprøve som tas fra armen til mor i veldig tidlig fase av fosterets utvikling, fra uke 10 i svangerskapet. Blodprøven analyseres deretter for kromosomavvik hos fosteret ved at testen kan avdekke sannsynligheten for trisomi.

Hvem kan teste seg?

Alle kvinner som er gravide og som ønsker det kan teste seg. I mai 2020 kom det endringer i bioteknologiloven. Endringene innebar blant annet at alle gravide i løpet av 2021 vil få tilbud om tidlig ultralyd som ledd i svangerskapsomsorgen i Norge, samt at NIPT blir tillatt for alle gravide kvinner. Sykehusene vil følge opp gravide som er over 35 år. Som følge av lovendringen kan Legevakt Vest nå tilby NIPT til gravide kvinner som ønsker test..

Hvordan foregår testingen?

NIPT står for non-invasiv prenatal test, og er en enkel blodprøve som tas fra armen til mor. Non-Invasiv betyr at testen ikke er en inngripende test som må tas gjennom mors mage eller livmor, og prenatal betyr at testen tas før barnet er født.

Blodprøven analyseres for kromosomavvik hos fosteret.  Litt forenklet forklart finnes noe av fosterets DNA i morens blod, og det er dette som kan analyseres på laboratoriet.
Prøven kan tas fra uke 10. Anbefalt tidspunkt for blodprøvetaking er mellom uke 11 og 13+6.
Ulike laboratorier benytter ulike NIPT tester. Legevakt Vest samarbeider med Unilabs Laboratoriemedisin og testen vi tilbyr heter Tomorrow.
NIPT kan gi en svært treffsikker indikasjon på om fosteret har kromosomfeil som skyldes trisomi 21, 13 eller 18, og ved et normalt testresultat kan man med stor nøyaktighet utelukke at det finnes trisomi hos fosteret.

Hva avdekker testen?

Testen kan avdekke sannsynlighet for trisomi hos foster. Trisomi betyr at det er feil i arvematerialet og at det i stedet for et kromosompar er tre kromosomer. Trisomi hos foster kan oppstå med kromosom nummer 21, 13 og 18. Downs syndrom oppstår ved et ekstra av kromosom 21, og er en av de minst alvorlige trisomiene. Dette er også det vanligste syndromet som skyldes et ekstra kromosom. Mindre vanlige syndromer er Edwards syndrom som kommer av et ekstra av kromosom 18, og Pataus syndrom som er et ekstra av kromosom 13. Edwards og Pataus syndrom er mye mer alvorlige syndromer, og gir normalt kortere enn ett års levetid.

Annen nyttig informasjon

Priser

Hva gir NIPT oss av informasjon?

Norsk lovverk om NIPT:

Risiko for feil svar/høy sannsynlighet for korrekt svar:

Deres/ditt valg:

Møt vår gynekolog, Toma! 


Toma er spesialist i gynekologi og fødselshjelp, og har 25 års erfaring. Han innehar arbeidserfaring fra blant annet Sverige, Tyskland og Spania, og har jobbet som gynekolog i Norge i de siste 20 årene.

Toma har høy og bred kompetanse innen generell gynekologi, obstetrikk, ultralyd, oppfølging av svangerskap, samt både små- og store gynekologiske kirurger.

Han har jobbet på flere store og mellom-store sykehus i Norge, herunder universitetssykehus. Toma har spesiell kompetanse innen bekkenbunnskirurgi og urogenital fremfall.

Gynekolog og jordmor

Hos gynekologene og jordmor på Legevakt Vest er du i trygge hender i et tverrfaglig miljø. De har lang erfaring med kvinnehelse, gynekologiske operasjoner, ultralyd og fødsler. Det er kort ventetid og ingen henvisning.

På gynekologisk undersøkelse hos oss får du full sjekk. Det inkluderer bl.a. celleprøve for livmorhalskreft og prøve for kjønnsykdommer.

Møt vår jordmor, Tove!

Ultralydjordmor Tove Johnsen.
Jordmor med Videreutdanning i Ultralyddiagnostikk for Jordmødre fra Nasjonalt Senter for fostermedisin, NTNU Trondheim.
Mange år erfaring som jordmor i svangerskapsomsorg,føde/barsel fra fødestua Midt Troms.
Ultralyderfaring fra Universitetsykehuset Nord-Norge, Senja kommune og Drammen Sykehus.

Tove er i permisjon ut 2023.

åpent 365 dager i året.

Bestill time enkelt med vår online booking