Fastlege

Ønsker du fastlege hos oss? Du kan selv finne og bytte fastlege på helsenorge.no.

Vi er stolte av vårt fastlegesenter. Hos oss er veien fra diagnose til behandling kort da vi har ulike spesialister og behandlere samlet under samme tak.

Laboratoriet stenger kl. 13 på fredager.

Vårt fastlegekontor

Vårt fastlegekontor er i Silurveien 2, 0380 Oslo. Vi er stolte av vårt fastlegesenter. Hos oss er veien fra diagnose til behandling kort da vi har ulike spesialister og behandlere samlet under samme tak.

Er du fastlegepasient hos oss får du 20% avslag på vår private legevakt i ukedager dersom fastlegelisten er full.

Våre fastleger: 

Dr. Kari Lise J. Eidjar
Dr. Sarah Elizabeth Chacko-George
Sommer 2024: Dr. Ida Sofie Rettedal Skjæveland vikarierer for Dr. Chacko-George i uke 29 og 30, og for Dr. Eidjar i uke 31 og 32

Tjenester

Timebestilling
Vi ønsker at timebestillinger foretas over nett. Dersom det ikke er ledig time og du er i behov av legetilsyn samme dag, ring oss idet vi åpner klokken 09:00.

Resepter

Vi ber om at forespørsler om reseptfornyelser gjøres via Helsenorge. Dette er raskere for deg og for oss. 

Helsenorge

E-konsultasjoner: Fastlegene våre tilbyr E-konsultasjon gjennom Helsenorge. Konsultasjonene gjøres som en tekst-samtale og kan benyttes når det ikke stilles krav til fysisk oppmøte for at legen skal kunne vurdere den aktuelle problemstillingen. Timene faktureres på vanlig vis. Tjenesten skal ikke brukes til akutthjelp eller øyeblikkelige situasjoner. 

E-kontakt: For alle fastlegepasienter er det mulig å ta kontakt med legekontoret via Helsenorge. Det er ønskelig at skriftlig korrespondanse tas denne veien, og ikke over e-post av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker. Det er i hovedsak resepsjonen som besvarer disse henvendelsene. Helsehjelp eller medisinske spørsmål, må derfor tas direkte med legen.

Sykemelding

Du har selv ansvar for å oppsøke lege i tide for å dokumentere arbeidsuførhet. Dette betyr i praksis at det er nødvendig å oppsøke lege med en gang du blir syk, slik at legen får gjort en vurdering av tilstanden din og dokumentertgrunnlaget for sykmeldingen. Som hovedregel godtar ikke NAV sykmelding for tidsrommet forut for legebesøk. Visse unntak kan gjøres, men det er likevel viktig å ta kontakt samme dag som plagene oppstår.

Se NAV sine sider for mer informasjon om sykemelding:

NAV om sykemelding

Omgangssyke

Ved mistanke om omgangssyke, ber vi om at du bestiller telefon- eller videokonsultasjon med legen. Dette er ønskelig for å unngå videre smitteføring da virus som forårsaker omgangssyke ofte smitter lett.

I tilfeller hvor symptomene vedvarer over lang tid, der det er høy feber eller vesentlig redusert allmenntilstand, vil det være nødvendig med fysisk oppmøte for vurdering. Jo yngre barnet er, jo lavere terskel skal man ha for å oppsøkelege.

medisinsk ansvarlig lege

Kari Lise Jacobsen Eidjar.

Kari Lise Jacobsen Eidjar er medisinsk ansvarlig lege på Legevakt Vest AS. Hun er spesialist i allmennmedisin og universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet på Diakonhjemmet og Blakstad Sykehus.


Fastlege

Sarah Elizabeth Chacko-George

Sarah Elizabeth Chacko-George er utdannet cand.med. ved Norwegian University of Science and Technology. Hun har jobbet som lege siden 2009.

Hun er spesialist i Allmennmedisin og universitetslektor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.

Hun har tidligere jobbet som kirurg på Oslo Universitetssykehus og St. Olavs Hospital. Hun har kompetanse innen psykologi og psykiatri.

Bytt fastlege

åpent 365 dager i året.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille tid?