Fastlege

Ønsker du fastlege hos oss? Du kan selv finne og bytte fastlege på helsenorge.no.

Vi er stolte av vårt fastlegesenter. Hos oss er veien fra diagnose til behandling kort da vi har ulike spesialister og behandlere samlet under samme tak.

Laboratoriet stenger kl. 13 på fredager.
Reseptforespørsler blir håndtert innen 72 timer.

medisinsk ansvarlig lege

Kari Lise Jacobsen Eidjar.

Kari Lise Jacobsen Eidjar er medisinsk ansvarlig lege på Legevakt Vest AS. Hun er spesialist i allmennmedisin og universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet på Diakonhjemmet og Blakstad Sykehus.

Fastlege

Sarah Elizabeth Chacko-George

Sarah er utdannet cand.med. ved Norwegian University of Science and Technology. Hun har jobbet som lege siden 2010.

Hun er spesialist i Allmennmedisin og universitetslektor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.

Sarah har tidligere jobbet som kirurg, og hun innehar også kompetanse innen psykologi.

Sarah har åpnet ny fastlegepraksis ved Legevakt Vest.


Bytt fastlege

åpent 365 dager i året.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille tid?