Fastlege

Vi er stolte av vårt fastlegesenter. Hos oss er veien fra diagnose til behandling kort da vi har ulike spesialister og behandlere samlet under samme tak.

Ønsker du fastlege hos oss? Du kan selv finne og bytte fastlege på helsenorge.no.


Fra januar 2023 har vi fått på plass allmennlege i spesialisering (ALIS), som skal jobbe som fastlegevikar hos oss i 2 år.

medisinsk ansvarlig lege

Kari Lise Jacobsen Eidjar.

Kari Lise Jacobsen Eidjar er medisinsk ansvarlig lege på Legevakt Vest AS. Hun er spesialist i allmennmedisin og universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet på Diakonhjemmet og Blakstad Sykehus.

åpent 365 dager i året.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille tid?