ADHD utredning - uten henvisning

ADHD, eller oppmerksomhetsdeficit/ hyperaktivitetsforstyrrelse, er en nevrobiologisktilstand som påvirker både barn og voksne og fører til funksjonssvikt i daglig livet.

Å få en riktig diagnose er avgjørende for å forstå og håndtere de utfordringene som følger med ADHD.

Psykiater Atle Skattebøl

En ADHD-utredning hos Legevakt Vest gjennomføres av psykiater Atle Skattebøl.

Atle er utdannet lege ved State University of New York at Buffalo i USA, jobbet 20 år med utvikling av legemidler i ledende stillinger i legemiddelindustrien før han for 10 år siden gikk tilbake til klinisk praksis. Han har jobbet som overlege ved flere av de større sykehusene i Oslo området hovedsakelig innen psykose, depresjon, bipolaritet og angst, siste månedene som overlege på sykehuset i Ålesund.

Utredning

En grundig ADHD-utredning involverer vanligvis flere trinn. Først vil det bli gjennomført en omfattende anamnese, der vi innhenter informasjon om pasientens medisinske historie, utviklingshistorie, skoleprestasjoner og eventuelle tidligere diagnoser. Dette gir et helhetligbilde av pasientens bakgrunn og kan bidra til å avdekke eventuelle underliggende faktorer. Kognitive tester og spørreskjemaer brukes også for å vurdere konsentrasjon, oppmerksomhet og impulsivitet. Dette bidrar til å identifisere spesifikke områder der personen kan oppleve utfordringer. Samtidig kan det bidra til å utelukke andre mulige årsaker til symptomene.

En viktig del av ADHD-utredningen er også å vurdere eventuelle komorbide tilstander, som for eksempel angst eller depresjon. Dette er viktig for å sikre en helhetlig tilnærming til behandlingen og adressere eventuelle ytterligere utfordringer.

Hvorfor Legevakt Vest?

Vi har pasienten i fokus. Du skal oppleve trygghet og det å bli sett.

Lang erfaring
Høy kompetanse
Kort ventetid og ingen henvisning

Annen nyttig informasjon

Utredningsforløp

Symptomer på ADHD

Forskjell på ADHD og ADD

Priser

åpent 365 dager i året.

Har du spørsmål? 
Ta kontakt i skjema eller ring oss.