Depresjon

Mellom 6-12% av befolkningen i Norge har depresjon til enhver tid.

Depresjon er en psykisk lidelse som kjennetegnes ved en sterk og vedvarende nedstemthet og energitap som går utover hverdagen. Styrken varierer fra milde symptomer til alvorlig depresjon, og kan gi kroppslige symptomer som smerter og utmattelse, og psykiske symptomer som negativ tenkning og følelse av håpløshet. Hos tre av fire ledsages depresjonen av angstproblemer.

Behandling av depresjon

Behandling av depresjon består av samtaleterapi og i noen tilfeller medikamentell behandling.

De fleste med depresjon kan behandles effektivt med terapi og tradisjonell medikamentell behandling. Det er imidlertid ikke alle som oppnår tilstrekkelig effekt av dette. Betegnelsen behandlingsresistent depresjon brukes som regel når man har forsøkt minst to ulike antidepressiva uten hell. Ved behandlingsresistent depresjon finnes det også andre alternativer.

Hos Legevakt Vest tilbyr vi følgende for behandling av depresjonsproblematikk, og som utgjør grunnlaget for en individuelt tilpasset behandlingsplan:

Samtaleterapi
Tradisjonell medikamentell behandling
Intravenøs medikamentell behandling
tDCS

Marianne Hatle

Psykiater
Marianne er utdannet lege med embetseksamen i medisin fra Universitetet i Oslo. Hun har spesialisert seg i psykiatri i USA, og har både amerikansk og norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.

Marianne har over 20 år i klinisk praksis, og har blant annet jobbet som psykiater og leder for spiseforstyrrelsesbehandling på Volvat og Aleris, samt vært grunnlegger og leder for Spiseforstyrrelsesklinikken på Lysaker. Hun har jobbet som overlege både i Norge og USA.

Marianne har bred erfaring innen behandling av depresjon, angst, tvangslidelser og bipolaritet, i tillegg til spiseforstyrrelser.

Oda Eidjar

Psykolog
Oda er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo, og har klinisk erfaring med utredning og behandling fra spesialisthelsetjenesten. Hun har arbeidet med individualterapi av kortere og lengre varighet, samt med gruppebehandling og akuttarbeid. Videre har Oda jobbet med psykoedukativ undervisning, veiledning og har mye erfaring med pårørendesamarbeid.

Oda har særlig kompetanse på behandling av affektive lidelser, traumeproblematikk, psykoselidelser og angst, samt erfaring med problemstillinger tilknyttet dårlig selvfølelse, relasjonelle utfordringer, rus, søvnvansker og oppmerksomhetsvansker.

Ekaterina Bagreeva

Psykoterapeut
Ekaterina har doktorgrad innen juridisk psykologi fra Moskva. I tillegg til dette har hun gjennomført et flerårig studium ved Gestalt Institute i Moskva, så vel som en rekke kurs ved Institute of Practical Psychology, IMATON i St. Petersburg.

Ekaterina har bred kompetanse på flere områder innen psykologifaget, og over 15 års erfaring med forskning og undervisning på universitetsnivå. Hun har mer enn 10 års praksis som terapeut med fokus på individuelt tilpasset samtaleterapi basert på kreative metoder, bruk av projektive verktøy i personlighetsanalyse og gestaltterapi.

Ekaterina har også videreutdannelse innenfor kunst- og uttrykksterapi, og er næringslivskonsulent innen lederutvikling, forebygging av utbrenthet og stressmestring.

Atle Skattebøl

Psykiater
Atle er utdannet lege ved State University of New York at Buffalo i USA, jobbet 20 år med utvikling av legemidler i ledende stillinger i legemiddelindustrien før han for 10 år siden gikk tilbake til klinisk praksis. Han har jobbet som overlege ved flere av de større sykehusene i Oslo området hovedsakelig innen psykose, depresjon, bipolaritet og angst, siste månedene som overlege på sykehuset i Ålesund.

tDCS

En studie fra FHI viser at tDCS er omtrent like effektivt som medikamentell behandling. Ved transkraniell likestrømsstimulering (tDCS) kan man gjennom en svak strøm på en mild måte stimulere hjernen. Hjernen påvirkes på et cellulært nivå, samt øker aktiviteten i de delene av hjernen som ved depresjon har redusert aktivitet. Denne behandlingen er godkjent i EU som behandling for depresjon.

tDCs kan tilbys sammen med konvensjonell behandling, eller alene for de som ikke kan eller vil bruke medikamenter. Det er ingen alvorlige bivirkninger forbundet med denne behandlingen, men noen kan erfare lett irritasjon der elektrodene er plassert.

Les mer om tDCS

åpent 365 dager i året.

Har du spørsmål? 
Ta kontakt i skjema eller ring oss.