Depresjon

Mellom 6-12% av befolkningen i Norge har depresjon til enhver tid.

Depresjon er en psykisk lidelse og kjennetegnes ved en sterk og vedvarende nedstemthet og energitap som går ut over hverdagen. Styrken varierer fra milde symptomer til alvorlig depresjon, og kan gi kroppslige symptomer som smerter og utmattelse, og psykiske symptomer som negativ tenkning og følelse av håpløshet. Hos tre av fireledsages depresjonen av angstproblemer.

Behandling av depresjon

Behandlingen avhenger av årsaken og dybden av depresjonen. Ved de lettere depresjonene som ikke skyldes biologiske forandringer som kan rettes opp, kan samtalebehandling (psykoterapi) være nyttig som eneste behandling. Ved dypere og markerte depresjoner kan det være behov for medikamentell behandling.

De fleste med depresjon kan behandles effektivt med terapi og medikamentell behandling, men det anslåes at 30-40% har det man kaller en behandlingsresistent depresjon, dvs ikke responderer på terapi og medikamentell behandling. Forskning viser at disse kan ha god effekt av ketaminbehandlig eller tDCS.

Ketaminbehandling

Ketaminbehandling er en nyere form for behandling av depresjon, som nå er godkjent for bruk i Norge ved behandlingresistent depresjon samt suicidalitet. Behandlingsresistent depresjon innebærer at man har prøvd to ulike antidepressiva uten tilstrekkelig bedring.

Hos Psykisk Helse Vest utføres behandlingen av et tverrfaglig team bestående av psykiater, anestesilege og sykepleier.  Du vil få en grundig vurdering av psykiater ved konsultasjon i forkant, hvor dere vurderer om ketamin vil være nyttig for deg. Vi vil da utarbeide en behandlingsplan.

Les mer om ketaminbehandling

tDCS

Studier fra FHI viser at tDCS er omtrent like effektivt som medikamentell behandling. Ved Transkraniell likestrømsstimulering (tDCS) kan man gjennom en svak strøm på en mild måte stimulere hjernen. Hjernen påvirkes på et cellulært nivå, samt øker aktiviteten i de deler av hjernen som ved depresjon har redusert aktivitet. Denne behandlingen er godkjent i EU som behandling for depresjon.

tDCs kan tilbyes sammen med konvensjonell behandling, eller alene for de som ikke kan eller vil bruke medikamenter. Det er ingen alvorlige bivirkninger forbundet med denne behandlingen, noen kan erfare lett irritasjon der elektrodene er plassert.
Les mer om tDCS

åpent 365 dager i året.

Har du spørsmål? 
Ta kontakt i skjema eller ring oss.