Behandling depresjon - tDCS

Det anslås at hver femte person i Norge vil oppleve depresjon i løpet av livet, og depresjon rangeres på en fjerdeplass over lidelser som medfører størst tap av livskvalitet og leveår.  

En nyere måte å behandle depresjon på er det man kaller neuromodulering, dette innebefatter bl.a. transkraniell likestrømsstimulering (tDCs).

tDCs er godkjent for behandling av depresjon og kronisk smerte i EU.

Hva er tDCS?Under behandlingen plasserer man 2 elektroder på spesifikk områder av hodebunnen. Elektrodene gir en svak elektrisk strøm som påvirker de underligende deler av hjernen.

Selve apparatet er batteridrevet og bærbart. Behandlingen utføres hjemme 2 gang per dag i 20-30 min. De fleste merker bedring i løpet av 2 uker. Man anbefaler behandling i 4 uker.
Ved Transkraniell likestrømsstimulering (tDCS) kan man gjennom en svak strøm på en mild måte stimulere hjernen. Hjernen påvirkes på et cellulært nivå, samt øker aktiviteten i de deler av hjernen som ved depresjon har redusert aktivitet.

Behandling av depresjon

tDCs kan tilbyes sammen med konvensjonell behandling, eller alene for de som ikke kan eller vil bruke medikamenter. Det er ingen alvorlige bivirkninger forbundet med denne behandlingen, noen kan erfare lett irritasjon der elektrodene er plassert.

Studie fra FHI viser at tDCS er omtrent like effektivt som medikamentell behandling. tDCs er godkjent for behandling av depresjon og kronisk smerte i EU.

Behandling av kroniske smerter

Kronisk smerte er en tilstand som fører til betydelig nedsatt livskvalitet, og kan føre til depresjon, avhengighet og uførhet.

Kronisk smerte defineres som smerte som har vedvart I 12 uker eller mer. Studier viser at smerten reduseres ca 20-45% sammenlignet med placebo ved bruk av tDCS. Studier har blitt gjort på nevropatisk smerte, fibromyalgi, migrene mm

Annen nyttig informasjon

Priser 

Slik får du hjelp

Møt vår psykiater, Marianne Hatle!

Marianne er utdannet lege med embetseksamen i medisin fra Universitetet i Oslo. Hun har spesialisert seg i psykiatri i USA, og har både amerikansk og norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.

Marianne har over 20 år i klinisk praksis, og har blant annet jobbet som psykiater og leder for spiseforstyrrelsesbehandling på Volvat og Aleris, samt vært grunnlegger og leder for Spiseforstyrrelsesklinikken på Lysaker.

åpent 365 dager i året.

Bestill time enkelt med vår online booking

23 25 11 11