Psykiater

En psykiater er en lege som har spesialisert seg på utredning og behandling av psykiske lidelser. Behandlingen kan bestå av mange komponenter, deriblant medisinering og terapi.

Etablerer Psykisk Helse Vest: 
"
De som ikke har opplevd depresjon nært på, aner ikke hvor ille det kan være".

Marianne Hatle, psykiater Legevakt Vest. Les her

Hva kan våre psykiatere
hjelpe deg med?

Å søke hjelp, og snakke om eventuelle plager kan være en god start på en bedre hverdag, og vi kan hjelpe deg med blant annet:

Spiseforstyrrelser: anoreksi, bulimi og overspising
Depresjon
Angst
OCD
Bipolare lidelser
ADHD-utredning

Spiseforstyrrelser

Hos Psykisk Helse Vest har vi et behandlingsteam som kan bistå ved behandling av spiseforstyrrelser. Det er et tverrfaglig samarbeid med vår psykiater, lege og klinisk ernæringsfysiolog.

Spiseforstyrrelser kan ramme alle kjønn uavhengig av alder. Vi setter av god tid til samtale og kartlegging av din situasjon, før vi sammen legger videre behandlingsforløp, tilpasset deg og dine behov.

Les mer om behandling av spiseforstyrrelser

ADHD-utredning

ADHD, eller oppmerksomhetsdeficit/ hyperaktivitetsforstyrrelse, er en nevrobiologisktilstand som påvirker både barn og voksne og fører til funksjonssvikt i daglig livet .

Å få en riktig diagnose er avgjørende for å forstå og håndtere de utfordringene som følger med ADHD.

Les mer om ADHD-utredning

tDCS

Ved Transkraniell likestrømsstimulering (tDCS) kan man gjennom en svak strøm på en mild måte stimulere hjernen. Hjernen påvirkes på et cellulært nivå, samt øker aktiviteten i de deler av hjernen som ved depresjon har redusert aktivitet.

tDCs kan tilbyes sammen med konvesjonell behandling, eller alene for de som ikke kan eller vil bruke medikamenter. Det er ingen alvorlige bivirkninger forbundet med denne behandlingen, noen kan erfare lett irritasjon der elektrodene er plassert.


Les mer om tDCS

Hvorfor Legevakt Vest?

Vi har pasienten i fokus. Du skal oppleve trygghet og det å bli sett.

Lang erfaring
Høy kompetanse
Kort ventetid og ingen henvisning

Psykiater vs psykolog/psykoterapeut

Psykolog/psykoterapeut kan hjelpe deg med å sortere ut tanker, identifisere problemer eller utfordringer knyttet til det følelsesmessige og hjelpe deg med dette i samarbeid med deg.

Dersom du trenger utredning av forskjellige diagnoser og medisinering, i tillegg til samtaleterapi,er det en psykiater som passer for deg.

Forskjellen er altså at psykiateren er en lege, som har spesialisert seg på å behandle de med psykiske lidelser. psykolog/psykoterapeut tar i mot de med psykiske lidelser (og andre som har behov) til samtale.

Møt vår psykiater, Marianne Hatle!

Marianne er utdannet lege med embetseksamen i medisin fra Universitetet i Oslo. Hun har spesialisert seg i psykiatri i USA, og har både amerikansk og norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.

Marianne har over 20 år i klinisk praksis, og har blant annet jobbet som psykiater og leder for spiseforstyrrelsesbehandling på Volvat og Aleris, samt vært grunnlegger og leder for Spiseforstyrrelsesklinikken på Lysaker. Hun har jobbet som overlege både i Norge og USA.

Marianne har bred erfaring innen behandling av depresjon, angst, tvangslidelser og bipolaritet, i tillegg til spiseforstyrrelser.

Møt vår psykiater, Atle Skattebøl!

Atle er utdannet lege ved State University of New York at Buffalo i USA, jobbet 20 år med utvikling av legemidler i ledende stillinger i legemiddelindustrien før han for 10 år siden gikk tilbake til klinisk praksis. Han har jobbet som overlege ved flere av de større sykehusene i Oslo området hovedsakelig innen psykose, depresjon, bipolaritet og angst, siste månedene som overlege på sykehuset i Ålesund.

Atle er ansvarlig for ADHD-utredninger hos Legevakt Vest.

åpent 365 dager i året.

Bestill time enkelt med vår online booking

23 25 11 11