Psykiater

En psykiater er en lege som har spesialisert seg på utredning og behandling av psykiske lidelser. Behandlingen kan bestå av mange komponenter, deriblant medisinering og terapi.

Etablerer Psykisk Helse Vest: 
"
De som ikke har opplevd depresjon nært på, aner ikke hvor ille det kan være".

Marianne Hatle, psykiater Legevakt Vest. Les her

Hva kan Marianne Hatle
hjelpe deg med?

Å søke hjelp, og snakke om eventuelle plager kan være en god start på en bedre hverdag, og Marianne kan hjelpe deg med blant annet:

Spiseforstyrrelser: anoreksi, bulimi og overspising
Depresjon
Angst
OCD
Bipolare lidelser

NB: Vi utreder/behandler ikke ADHD

Spiseforstyrrelser

Hos Psykisk Helse Vest har vi et behandlingsteam som kan bistå ved behandling av spiseforstyrrelser. Det er et tverrfaglig samarbeid med vår psykiater, lege og klinisk ernæringsfysiolog.

Spiseforstyrrelser kan ramme alle kjønn uavhengig av alder. Vi setter av god tid til samtale og kartlegging av din situasjon, før vi sammen legger videre behandlingsforløp, tilpasset deg og dine behov.

Les mer om behandling av spiseforstyrrelser

Ketaminbehandling

Ketaminbehandling er en nyere form for behandling av behandlingsresistent depresjon. Behandlingsresistent depresjon innebærer at man har prøvd to ulike antidepressiva uten tilstrekkelig bedring.

Hos Psykisk Helse Vest utføres behandlingen av et tverrfaglig team bestående av psykiater, anestesilege og sykepleier.  Du vil få en grundig vurdering av psykiater ved konsultasjon i forkant, hvor dere vurderer om ketamin vil være nyttig for deg. Vi vil da utarbeide en behandlingsplan.

Les mer om ketaminbehandling

tDCS

Ved Transkraniell likestrømsstimulering (tDCS) kan man gjennom en svak strøm på en mild måte stimulere hjernen. Hjernen påvirkes på et cellulært nivå, samt øker aktiviteten i de deler av hjernen som ved depresjon har redusert aktivitet.

tDCs kan tilbyes sammen med konvesjonell behandling, eller alene for de som ikke kan eller vil bruke medikamenter. Det er ingen alvorlige bivirkninger forbundet med denne behandlingen, noen kan erfare lett irritasjon der elektrodene er plassert.


Les mer om tDCS

Hvorfor Legevakt Vest?

Vi har pasienten i fokus. Du skal oppleve trygghet og det å bli sett.

Lang erfaring
Høy kompetanse
Kort ventetid og ingen henvisning

Psykiater vs psykoterapeut

Psykoterapeut kan hjelpe deg med å sortere ut tanker, finne problemer eller utfordringer knyttet til det følelsesmessige og hjelpe deg med dette i samarbeid med deg.

Dersom du trenger utredning av forskjellige diagnoser og medisinering samt andre tiltak i forbindelse med dette, er det en psykiater som passer for deg.

Forskjellen er altså at psykiateren er en lege, som har spesialisert seg på å behandle de med psykiske lidelser. Psykoterapeut tar i mot de med psykiske lidelser (og andre som har behov) til samtale.

Møt vår psykiater, Marianne Hatle!

Marianne er utdannet lege med embetseksamen i medisin fra Universitetet i Oslo. Hun har spesialisert seg i psykiatri i USA, og har både amerikansk og norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.

Marianne har over 20 år i klinisk praksis, og har blant annet jobbet som psykiater og leder for spiseforstyrrelsesbehandling på Volvat og Aleris, samt vært grunnlegger og leder for Spiseforstyrrelsesklinikken på Lysaker.

åpent 365 dager i året.

Bestill time enkelt med vår online booking

23 25 11 11