Både Legevakt Vest og Maia MD er lidenskapelig opptatt av at pasienter skal få rask helsehjelp av høyeste kvalitet. Derfor er vi glade for å meddele et samarbeid mellom Legevakt Vest og Maia MD for å tilby pasientene raskere, mer effektiv og tilpasset behandling.

Samarbeidet mellom Legevakt Vest og Maia MD startet i august 2023, og tilbys pasienter som oppsøker Legevakt Vest for fastlege- eller legevaktstjenester. Det er helt frivillig å ta det i bruk.

Målet med samarbeidet

Målet med samarbeidet er at pasienter skal få en bedre flyt gjennom sin legekonsultasjon, ved at deler av pasientens sykehistorie innhentes før pasienten møter opp til timen.

Tidligere har klinikkflyten for pasienter vært følgende: 

Klinikkflyt med Maia MD:

Personvern og pasientsikkerhet i fokus

Det er ikke mulig å levere gode helsetjenester uten å ha pasientens fulle tillit. Maia MD er utviklet med helsevesenets strenge fokus på informasjonssikkerhet. Data som behandles av Maia MD innhentes, oppbevares og beskyttes i henhold til strengt nasjonalt og internasjonalt regelverk. Her kan du lese mer om hvordan Maia MD innhenter, oppbevarer, og beskytter dine data.

Frivillig for pasienter

Maia MD skal føre til økt kvalitet, og raskere hjelp, men vi er veldig opptatt av at pasienter ikke skal følge seg tvunget til å benytte seg av denne teknologien.  Å benytte seg av Maia MD er helt frivillig, og alle pasienter som bruker Legevakt Vest vil få rask, god og effektiv behandling uavhengig av om de bruker Maia MD eller ikke.

Skulle det være noen spørsmål rundt teknologien eller samarbeidet er det bare å ta kontakt med oss.